ჩვენი სერვისები

სენატორის გუნდი უზრუველყოფს კვალიფიციურ ეფექტურ და სწრაფ მომსახურებას 

სენატორი ორიენტირებულია შედეგზე, თქვენ იცით რა გინდათ,  ჩვენ ვიცით როგორ მიიღოთ სასურველი

სამართლებრივი შედეგი,  ყველაზე რთულ შემთხვევაშიც კი! 

სენატორი ეს არის არის შენი სამართლებრივი სტაბილურობის გარანტი! 

ადმინისტრაციული საქმის წარმოება

სისხლს სამართლის საქმის წარმოება

სამოქალაქო საქმის წარმოება