დაგეგმე ვიზიტი 

კომპანია უზრუნველყოფს, ბრლადებულების , მოწმეების და დაზარალებულების სამართალდამცავ ორგანოში და სასამართლოში წარმომადგნელობას ყველა კატეგორიის საქმეზე, გარდა პირებისა, რომლებიც სარგებლობენ ან შეიძლება ისარგებლონ დაზარალებულის სტატუსით,  ეკონომიკური დანაშაულის საქმეებზე.