ჩვენ შესახებ

იურიდიული კომპანია ,,სენატორი,, წარმოდაგენს შეზღუდული პასუხისმგელობის საზაგადოებას, რომელიც აერთიანებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში გაერთინებულ ადვოკატებს,  რომელთაც დამოუკდიებლად მუშაობის  წარმატებული გამოცდილება აქვთ.  

იურიდიული კომპანია ,,სენატორს,, მუშაობის განსახვავებული მიდგომა და მუშაობის თავისებური კონცეფცია გააჩნია. 

კომპანიას აქვს ამბიცია ყველა საქმე დაასრულოს წარმატებით, შესაბამისად  კომპანაის 

კონცეფცია მკაცრად გასაზღვრულია და ორიენტირებულია მაქსიმალურ შედეგებზე

კონცეფციის თანახმად არსებობს განსხვავებული მიდგომები, მაგალითად ერთ ერთი დებულების თანახმდ, კომპანია   თავიდავე აცხადებს უარს გარკვეული  საქმეებთან დაკავშირებით მომსახურების გაწევაზე.

ასევე კომპანაის გააჩნია საქმეებთან დაკავშირებით წერილობითი განმარტების გაცემის წესი

საქმეები რომლებზე წარმოამდგნელობსაც კომპანია ახორცილებს გადის რადენიმე ეტაპს.

პირველი ეტაპია საქმის შესწავლა

შემდეგი ეტაპია საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე ვარიანტის შემუშავება, ასევე წინასწარვე განიხილება საქმის როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი შედეგები რაც ეცნობება კლიენტს, მოთხოვნის შემთხვევაში წერილობით. 

შემეგი ეტაპია   კლიენტთან კიდევ ერთხელ შეთანხმება, დამუშავებული ვარიანტებიდან საუკეთესოს არჩევა და  მხოლოდ ამის შემდეგ განისაზღვრება ჰონორარის ოდენობა და იდება მოსამხურების შესახებ ხელშეკრულება კლიენტთან. 

კომპანაის გააჩნია იურიდიული კონსულტაციის წერილობითი გაცემის წესი 

კომპანია სენატორში საქმეზე მუშაობს რამდნეიმე იურისტი, ასევე არსებობს მტკიცებულებების მოპოვების განყოფილება, რომელსაც გააჩნია შესაბამისი დატვირთვა გაადვილოს საქმის წარმართვა მაღალ კავლიფიციურ დონეზე, სწრაფად და ეფექტურად. აქვე უნდა ავღნიშნოთ რომ კომპანიაში მომუშავე ყველა პირზე ვრცელდება საქმის დეტალების შესახებ გაუთქმელობის ვალდებულება, იმ შემთხვევაშიც კი თუ რომელიმე მათგანი შემდგომში აღარ იმუშავებს კომპანაიში. 

ეს არის ზოგადი ხასიათის თუმცა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ჩვენი მუშოაბის შესახებ