ჩვენ შესახებ

იურიდიული კომპანია ,,სენატორი,, აერთიანებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრ ადვოკატებს, რომელთაც დამოუკიდებლად მუშაობის  წარმატებული გამოცდილება აქვთ.

რა გამოარჩევს და რატომ უნდა ავრჩიოთ სენატორი  

სენატორს გააჩნია განვითარების კონცეფცია, რომელიც  მკაცრად გასაზღვრულია და ორიენტირებულია მაქსიმალურ შედეგზე, კონცეფციის თანახმად არსებობს განსხვავებული მიდგომები, კერძოდ წერილობითი განმარტების გაცემის წესი, რაც უზრუნველყოფს კლინეტის მაქსიმალურ ინფორმირებულობას და აძლევს შესძლებლობას კლინტს გააჩნდეს გაწეული კონსულტაციის შესახებ წერილობითი დოკუმეტი.  

 

მტკიცებულების მოპოვების დეპარტამენტი, რაც უზრუველყოფს ადვოკატის დავალებით,  საქმესთან დაკავშირებით, მტკიცებულებების, ინფორმაციის, ფაქტების და გარემოებების, შეგროვებას და დადგენას, საქმის სწარაფი და გამართული წარმოებისთვის

საქმეზე სავარაუდო წინასწარი შედეგის ტესტი, რაც უზრუველყოფს წინასწარ რამდენიმე სავარაუდო ვარიანტის დამუშავებას და მხოლოდ საუკეთესოს არჩევის შემდეგ სტრატეგიის დაეგეგმვას კონკრეტულ საქმეზე. 

გუნდური მუშაობის წესი, რაც უზრუნვეყოფს საქმის ეფექტურ შედეგს 

და აქვე გასათვალისწინებელია კონფიდენციალურობის დაცვის მაღალი სტანდარტი, მართალია კომპანიაში მუშაობს გუნდი, თუმცა ყველა პირზე ვრცელდება საქმის დეტალების გაუთქმელობის შესახებ ვალდებულება, იმ შემთხვევშიც კი თუ რომელიმე მათგანი შემდგომში კომპანაიში აღარ იმუშავებს. 

და რაც მთავარია, ვართ კლიენტთან მუდმივ კონტაქტზე!

თამარ წერეთელი
თამარ წერეთელი

დირექტორი tamarcereteli@gmail.com შიდა ნომერი 106

Add a Title
Add a Title

Describe your image

Add a Title
Add a Title

Describe your image

Add a Title
Add a Title

Describe your image

Add a Title
Add a Title

Describe your image

Add a Title
Add a Title

Describe your image