ჩვენ გთავაზობთ

სრულ იურიდიულ მომსახურებას, როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირებისთვის. ამას გარდა გთავაზობთ პირადი ადვოკატის სერვისს, იურისტთა სტაჟირების და პროფესიული ადაპტაციის პროგრამებს.